Szef Biedronki wykorzystywał pracowników.

Białostocki sąd uznał wczoraj, ze kierownik sklepów sieci Biedronka uporczywie naruszał prawa swoich pracowników. Skazał go za to na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu i 1600 zł grzywny.

Mariusz Ż. Był szefem rejonu i nadzorował pracę w sklepach w Sokółce, Czarnej Biełostockiej i Dąbrowej. Sąd ustalił, że nakłaniał on kierowników poszczególnych sklepów, by fałszowali ewidencje czasu pracy. Pracownicy byli najczęściej zatrudniali na ¾ etatu, powinni więc pracować 6 godzin dziennie. W rzeczywistości pozostawali w sklepie znacznie dłużej, ale karty pracy tego nie wykazały.

Sąd uznał też, że oskarżony zmuszał pracowników, by przewozili ręcznymi wózkami widłowymi ciężary przekraczające dopuszczalne normy. Te normy to dla kobiet 80 kg , a dla mężczyzn 450 kg. Pracownicy przewozili towary nawet 2 razy cięższe. Sędzia Katarzyna Skindzier podawała przykład palety cukru, która waży ponad 900 kg. Oskarżony tłumaczył, że nic o tych praktykach nie wiedział, ale sąd mu nie uwierzył.

Prokuratura rozważy odwołanie się od wyroku, gdyż żądała wyższej kary. Nie wiadomo, co zrobi oskarżony, bo nie stawił się wczoraj w sądzie.