Przystąp do pozwu zbiorowego

Przystąp do pozwu zbiorowego

Każdy były pracownik Biedronki zatrudniony w latach 1995 – 2005 ma prawo przystąpić do pozwu zbiorowego i tą drogą dochodzić od byłego pracodawcy – Biedronki zadośćuczynienia za pracę wykonywaną z naruszeniem przepisów BHP.

Podstawa : Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 2009 r., sygn. akt IIPK 311/08.

To znaczy, że tysiące pracowników, w szczególności kobiety zatrudnione w Biedronce w latach 1995 – 2005, mają prawo dochodzić za pracę w warunkach jakie panowały wówczas w Biedronce zadośćuczynienia w kwocie, kilkuset złotych (500-600 zł) za każdy przepracowany tam miesiąc.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Przewodniczącą Stowarzyszenia ds. Pracowniczych

Panią Bożeną Łopacką . Telefon: 503 925 855.

e-mail: pozew.zbiorowy@stowarzyszenie-biedronka.pl

Przy przesyłaniu deklaracji członkowskiej, pełnomocnictwa oraz oświadczenia proszę załączyć również kopię świadectwa pracy w Biedronce.

pliki do pobrania:

Deklaracja członkowska

Pełnomocnictwo

Oświadczenie