Nominacje do nagrody Bona Lex

Gazeta Prawna już po raz siódmy przyznaje nagrody dla najlepszych prawników i najlepszej ustawy minionego roku. Dziś przedstawiamy nominacje. Nagrody rozdamy 27 lutego.

    Chociaż rok 2007 był nieudany dla ustawodawstwa polskiego, do nagrody Bona Lex zgłoszono nowelizację kodeksu pracy (Dz.U. nr 181, poz. 1288) w zakresie telepracy oraz nowelizację ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2007 r. nr 112, poz. 769). Telepraca to regulacja długo oczekiwana przez pracodawców. Jako elastyczna forma zatrudnienia sprzyja przyjmowaniu do pracy kobiet z małymi dziećmi oraz osób niepełnosprawnych. Ustawa o komornikach sądowych natomiast ma za cel poprawę sprawności i skuteczności egzekucji, zwiększenie liczby komorników sądowych i dostępności do zawodu komornika.

W tym roku wracamy do wręczania Złotych Paragrafów. Nagrodę tę otrzymują prawnicy za przyczynianie się do realizacji konstytucyjnej zasady państwa prawnego i wzorowe stosowanie prawa.

W kategorii najlepszy sędzia do złotego paragrafu kandydują Stanisław Dąbrowski i Lech Gardocki, a także Waldemar Żurek i Wojciech Łukowski. Stanisław Dąbrowski, prezes Krajowej Rady Sądownictwa, w trudnym dla sędziów okresie, gdy wymiar sprawiedliwości był ostro atakowany przez władzę wykonawczą, stanął w obronie podstawowych wartości konstytucyjnych. Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki był w 2007 roku poddany próbie nacisku i wyszedł z niej obronną ręką. Do tej nagrody nominowani są też sędzia Waldemar Żurek, rzecznik prasowy Iustitia, który w czasie nasilenia ataków na sądy odważnie wydawał kolejne komunikaty, a także sędzia Sądu Rejonowego we Wrocławiu Wojciech Łukowski, który jako pierwszy w Polsce wprowadził elektroniczny system sporządzania akt sądowych.

    W kategorii najlepszy adwokat został nominowani m.in. Roman Nowosielski występujący często bezpłatnie w obronie interesów osób odzyskujących swoje mienie utracone w Gdańsku i za Bugiem.

    W kategorii radca prawny nominowani zostali Lech Obara – za obronę pracowników Biedronki – oraz Zenon Klatka, Maciej Bobrowicz i Maria Ślązak, którzy doprowadzili do korzystnych dla środowiska prawniczego rozstrzygnięć legislacyjnych.

    W kategorii najlepszy prokurator do nagrody wytypowany został Krzysztof Parulski występujący odważnie w obronie niezależności swego zawodu. Chronił swym autorytetem i zdecydowaną postawą prokuratorów, którzy przeciwstawili się naciskom władzy wykonawczej.

LAUREACI LAT UBIEGŁYCH

  • Prof. Sergiej Kowalow w 1999 roku.
  • Prof. Tadeusz Zieliński w 2001 roku.
  • Prof. Zbigniew Radwański w latach 2002, 2003 i 2004.
  • Prof. Stanisław Sołtysiński, w latach 2002 i 2005.
  • Prof. Andrzej Szumański, w 2002 roku.
  • Sędzia Jerzy Stępień w 2007 roku.
  • Prof. Marek Safjan w 2007 roku.