List otwarty

Szanowny Pan

Aleksander Soares Dos Santos

LIST OTWARTY

Szanowny Panie!

 

Serdecznie gratulujemy sukcesów w rozwijaniu sieci sklepów dyskontowych, które od wielu lat buduje Pan w różnych krajach świata, także w Polsce.

Z reklam w polskiej telewizji, radio i prasie dowiadujemy się, że właśnie w naszym kraju powstał niedawno sklep Pańskiej „Biedronki” o numerze 2000. To imponująca liczba! Zwłaszcza, że zaczynał Pan przecież w 1995 roku od zakupionych od Mariusza Świtalskiego niespełna 200 sklepów. W ciągu siedemnastu lat udało się Panu zbudować sieć dziesięciokrotnie większą, to naprawdę niemałe osiągnięcie biznesowe.

 

Zaiste jest to sukces godny naśladowania i aż się prosi, by opisać go w jakimś podręczniku robienia biznesu. Nasze Stowarzyszenie jest gotowe pokryć koszty stypendium dla Autora takiego podręcznika. Autora książki wyłonimy w drodze konkursu, który ogłosimy niebawem na stronie WWW naszego Stowarzyszenia,  by także uczcić otwarcie sklepu Biedronki numer 2000.

Jednak żaden autor podręcznika robienia biznesu, opisując Pański przypadek, nie będzie mógł nie zadać sobie tych kilku pytań:

– jak to możliwe, że pracownicy Biedronki byli skłonni do takiego poświęcenia?

– za jakie pieniądze byli gotowi tak ciężko pracować w Pańskich sklepach?

– kto ich do tego potrafił zmotywować?

– jakimi metodami?

 

Liczymy na to, że pomoże Pan naszemu Autorowi i podzieli się z nim wiedzą na ten temat. Oczywiście, gdyby nie miał Pan na to czasu, co skądinąd rozumiemy, bo przecież czas to pieniądz, jesteśmy w stanie sami pomóc naszemu Autorowi, wskazując mu źródła.

Odpowiedź na zadane wyżej pytania nasz Autor podręcznika biznesu znajdzie przede wszystkim w aktach sądowych:

 

  • Biedronka  do dzisiaj nie wypłaciła swoim pracownicom wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach. W ocenie sądu – nie jest przesadzony szacunek, że Biedronka winna jest im około 125 mln zł  –  dowód: wyrok Sądu Najwyższego sygn. akt IV CSK 290/09. Po doliczeniu odsetek ustawowych dzisiaj jest to kwota 249,5 mln zł. Od tych kwot nie zostały odprowadzone podatki do Skarbu Państwa oraz składki ZUS. To kolejne dziesiątki milionów. W nieodprowadzonej składce ZUS znajduje się nieodprowadzona składka emerytalna. Oznaczy to, że tysiące pracowników ma trwale zaniżone emerytury.

 

  • Biedronka  przez 10 lat narażała tysiące kobiet na utratę zdrowia. Zmuszała je do pracy w warunkach rażąco naruszających BHP.  Z tego tytułu Biedronka winna jest tym kobietom godziwe zadośćuczynienie,                                                                               dowód: wyrok Sądu Najwyższego sygn. akt II PK 311/08 z 9 lipca 2009 r.

 

Tyle suche orzeczenia sądów. Od siebie możemy podpowiedzieć naszemu Autorowi podręcznika robienia biznesu, że na Pański sukces, jak widać, zapracowała cała armia ludzi, których zawodowe losy splotły się z Pańskimi. Potrafił Pan nimi zarządzać, inspirować ich do nieustannego zwiększania wysiłku na rzecz powiększania sieci Pańskich sklepów i znakomicie umiał ich Pan zmotywować, by praca była dla nich czymś najważniejszym w ich życiu. By pracowali ponad siły, nie bacząc na to, że pracują o wiele godzin za długo niż pozwalają na to przepisy prawa pracy i w dodatku za darmo.

Wielu z tych ludzi swoje zaangażowanie w budowanie Pańskiej sieci  pozycji lidera przypłaciło rozstrojem nerwów, kalectwem, trwałą niezdolnością do jakiejkolwiek pracy, a i bez kilku przypadków śmierci np. z przepracowania się nie obyło.

Nie mamy oczywiście pewności, czy Pańska kadra menadżerów najwyższego szczebla działała w porozumieniu z Panem, za Pańską wiedzą i akceptacją łamiąc obowiązujące w Polsce prawo. Nie przystoi to przecież człowiekowi o Pana statusie społecznym, nie zareagować na takie jawne kpiny z prawa. Jesteśmy zatem skłonni uwierzyć, że nie wiedział Pan o tym wszystkim, co dzieje się w sieci Biedronka. Dlatego, korzystając z okazji uroczystego fetowania przez Pana i Pańskich współpracowników otwarcia sklepu Biedronki numer 2000, prosimy o odpowiedź:

–  czy teraz, kiedy pytamy Pana publicznie, będzie Pan skłonny wyciągnąć konsekwencje wobec ludzi, którzy przez wiele lat pracowali na Pana wizerunek, myśląc, że robią to w Pana interesie, a faktycznie szkodząc Panu?

Uprzedzając Pana pytanie, o kogo chodzi, przypomnimy chętnie: członkowie zarządu Biedronki w osobach: dyr. generalny Pedro Manuel da Silva, Lesław Kański i Anna Sierpińska zasiedli kilka lat temu na ławie oskarżonych w sądzie karnym.

Tak, oczywiście, wiemy, że nie zostali ostatecznie skazani, ale powodem było to, że „…karalność ich czynu  przedawniła się”.

 

Dowód: Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa III Wydział Karny sygn. akt III K 1278/07.

 

Szanowny Panie dos Santos!

Na naprawienie krzywd wyrządzonych Pańskim pracownikom nie jest jeszcze zbyt późno! Czekają oni na należne im pieniądze za przepracowane nadgodziny. Tak, wiemy, dla miliardera, jakim Pan jest, to przecież marne grosze, o co więc ta cała wojna? Jednak dla Pańskich pracowników te marne grosze, to także kwestia godności, którą – mamy nadzieję, że wbrew Pana intencjom i bez Pańskiej wiedzy – deptano codziennie przez 10 lat zmuszając ich do pracy w warunkach rażąco naruszających BHP.  Z tego tytułu Biedronka winna jest tym kobietom godziwe zadośćuczynienie :   –  wyrok Sądu Najwyższego sygn. akt II PK 311/08 z 9 lipca 2009 r.

Nasz stypendysta – Autor podręcznika, robiąc kwerendę, natknie się niewątpliwe także na orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie strategii zarządu Biedronki w stosunku do dostawców. Jesteśmy pewni, że nigdy nie posunąłby się Pan do metod tak niegodnych jak te, którymi posługiwali się Pańscy menadżerowie. Wzywamy Pana zatem publicznie do publicznego odcięcia się od takich strategii jak ta opisana poniżej:

Wyzysk dostawców, polskich producentów  „ stanowił  element ogólnej strategii Biedronki  -oszukiwania”  –  dowód,: wyrok Sądu Najwyższego sygn. akt IV CSK 209/09.

 

Szanowny Panie Dos Santos!

Życząc Panu dalszych sukcesów w rozwijaniu biznesu w Polsce, pozostajemy z nadzieją, że nasze pytania i prośby do Pana, tym razem nie pozostaną bez odpowiedzi.

 

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia Stop Wyzyskowi – Biedronka

 

 List otwary do pobrania w trzech językach:

List otwarty do Aleksander Soares Dos Santos – Pl

Uma carta aberta para a Alexander Soares Dos Santos – Pt

Open letter to Alexander Soares Dos Santos – En