List do Premier Rzeczypospolitej Polskiej Ewa Kopacz

 

KRS:0000231779

STOWARZYSZENIE STOP WYZYSKOWI
„BIEDRONKA”

ul. Partyzantów 68/5, 10-523 Olsztyn kom. 501 732 256
www.stowarzyszenie-biedronka.pl e-mail: administracja@stowarzyszenie-biedronka.pl

 

Olsztyn 09.07.2015 r.

 

Premier Rzeczypospolitej Polskiej

Ewa Kopacz

 

Szanowna Pani Premier

Ze zdumieniem i oburzeniem przyjąłem słowa wypowiedziane podczas wywiadu, którego udzieliła Pani redaktorowi Kraśce w TVP Info 7 lipca.

Broniąc interesów zagranicznych sieci handlowych działających w Polsce, stwierdziła Pani, że w przypadku nałożenia na nie podatku obrotowego „…taka na przykład Biedronka” przerzuci koszty opodatkowania na swoich dostawców i klientów. Nawet z trudem ukrywane zażenowanie prowadzącego rozmowę redaktora i w końcu zwrócenie uwagi przez niego, nie powstrzymało Pani w wychwalaniu Biedronki.

Domagam się od Pani Premier przeprosin za te słowa w imieniu swoim oraz członków Stowarzyszenia Stop Wyzyskowi – Biedronka, a także tysięcy pracowników – ofiar planowego wyzysku tej portugalskiej firmy.

Domagam się przeprosin po pierwsze jako przewodniczący Stowarzyszenia Stop Wyzyskowi – Biedronka. Stowarzyszenie zrzesza byłych pracowników tej portugalskiej sieci, którzy padli ofiarą planowego , realizowanego metodami przestępczymi, wyzysku. Przez kilkanaście lat istnienia Stowarzyszenie doprowadziło do postawienia zarzutów karnych przez prokuratury na terenie całego kraju 302 osobom spośród kadry zarządzającej Biedronką. Zapadły liczne wyroki skazujące za przestępstwa, których osoby zarządzające siecią Biedronka dopuściły się łamiąc prawa pracownicze i pozbawiając pracowników wynagrodzeń za pracę. Pragnę Pani Premier przypomnieć, że Biedronka metodami przestępczymi, fałszując ewidencje czasu pracy, pozbawiła pracowników wynagrodzeń na kwotę 125 mln zł, prawidłowość tych wyliczeń potwierdził Sąd Najwyższy. Dzisiaj z odsetkami jest to kwota ponad 300 mln. zł. Publicznie, w liście otwartym, poprosiliśmy zarząd Biedronki o zwrot zagrabionych wynagrodzeń. O zwrot zagrabionych wynagrodzeń poprosiliśmy również w liście otwartym właściciela Biedronki Aleksandra Soaresa dos Santosa. Do dziś ani odpowiedzi, ani pieniędzy pracownicy nie otrzymali. Wiele kobiet zmuszanych metodami przestępczymi, do ciężkiej fizycznej pracy ponad siły, z połamaniem elementarnych zasad BHP i godności pracowniczej, przypłaciło to

utratą zdrowia. Dzisiaj są kalekami, natomiast konsekwencje tych czynów ponosi całe polskie społeczeństwo.

Po drugie, domagam się przeprosin również jako jeden z wielu byłych dostawców Biedronki, bo doświadczyłem na własnej skórze strategii oszukiwania dostawców stosowanej przez zarząd Jeronimo Martins w czasach, gdy nikt nawet jeszcze nie myślał o nałożeniu na sieci handlowe podatku obrotowego. Strategię tę podsumował w wyroku sygn. akt IV CSK 290/09 Sąd Najwyższy. Można ją określić w dwóch słowach: wyzysk i oszustwo. Na skutek oszukańczych praktyk zarządu Biedronki musiałem zamknąć swoje przedsiębiorstwo, które straciło płynność finansową. 60 osób straciło pracę, a ja i moja rodzina dorobek życia. Z mapy gospodarczej zniknęło rdzennie polskie przedsiębiorstwo, ponieważ wykończyła je wychwalana przez Panią Premier portugalska Biedronka. Od lat walczę w sądach o odszkodowanie za poniesione wówczas straty. Znam wielu innych byłych dostawców Biedronki, którzy również padli i dzisiaj także padają ofiarą jej oszukańczych praktyk.

I wreszcie, po trzecie, domagam się przeprosin w imieniu tysięcy pracownic i pracowników Biedronki, którzy pracują ciężko za marne pieniądze. Proszę porównać pensje pracowników różnych zagranicznych sieci handlowych w Polsce i w macierzystych krajach właścicieli sieci. Mimo odstąpienia przez zarząd Jeronimo Martins od niektórych, najbardziej haniebnych praktyk, pracownicy w Polsce nadal są wyzyskiwani.

Szanowna Pani Premier!

Oczekuję, że pojawi się Pani w TVP Info i przeprosi za swoje słowa nie tylko członków Stowarzyszenia Stop Wyzyskowi – Biedronka, jej pracowników i dostawców. Oczekuję, że przeprosi Pani wszystkich Polaków, którzy poczuli się dotknięci nachalną promocją Biedronki – nieuczciwej portugalskiej firmy od lat działającej w naszym kraju.

Z poważaniem

Przewodniczący Stowarzyszenia Stop Wyzyskowi – Biedronka

Edward Gollent