KOMUNIKAT

Do postępowania UOKiK w sprawie JMP Biedronka wstępuje „Stowarzyszenie Stop Wyzyskowi Biedronka”.

JMP w mediach sugeruje, jakoby jest to incydentalny przypadek cyt: „JMP zawsze ściśle przestrzega przepisów polskiego prawa”. Stowarzyszenie przedstawi dowody, iż „elementem ogólnej strategii działania JMP było oszukiwanie dostawców” m.in. wyrok Sądu Najwyższego IV CSK 290/09 z 9 grudnia 2009 r. Strategię tę JMP realizuje od lat 90 minionego wieku. JMP doprowadzała i dziś doprowadza polskich dostawców produktów i usług do upadłości. Więcej na http://stowarzyszenie-biedronka.pl/

Właściciel JMP i zarząd JMP w Polsce wielokrotnie był informowany przez Stowarzyszenie o nieuczciwych praktykach wobec dostawców i pracowników. Odpowiedzią była arogancja i wielokrotne ataki na Stowarzyszenie – pozwy o naruszenie dóbr osobistych, całostronicowe szkalujące ogłoszenia prasowe w najbardziej poczytnych polskich periodykach, zawierające kłamstwa i oszczerstwa, preparowane dowody sądowe, tzw. czarny PR w służbie Biedronki, i w końcu drwiny z Polskiego społeczeństwa – tu przyznanie Krzyża Kawalerskiego dla dyrektora Biedronki.
Właściciele firmy i zarząd JMP mieli pełną świadomość i najprawdopodobniej sami kreowali metody funkcjonowania – kto inny jak nie zarząd i właściciele potężnej korporacji decydują o strategii działania firmy. Stoimy na stanowisku, iż po przedstawieniu dowodów Prezes UOKiK będzie miał podstawy do nałożenia na JMP maksymalnej z możliwych kar.

W strategii JMP było również okradanie pracowników, dlatego też, tak jak po latach sejmowe komisje śledcze rozliczają aferę vat-owską, aferę Amber Gold, czy też aferę związaną z przejmowaniem kamienic, tak samo sejmowa komisja śledcza powinna zbadać, kto stworzył mechanizm fałszowania ewidencji czasu pracy (okradania pracowników), wystawiania fikcyjnych faktur, kto został poszkodowany działaniem tego procederu oraz czy i kto z najwyższych władz PR ochraniał twórców tego systemu i zapewnił im bezkarność.

Ponadto najwyższe władze RP powinny rozważyć, czy i jak długo można tolerować na swoim terytorium zagraniczną firmę, której udostępniono 38-milionowy rynek, a ta realizowała i dalej realizuje swoje interesy metodami przestępczymi na szkodę szeroko rozumianego interesu publicznego Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli.

Stowarzyszenie Stop Wyzyskowi Biedronka
Przewodniczący
Edward Gollent

 

Wyrok-SN-09.12.2009

Wniosek-UOKiK