Jeronimo Martins Dystrybucja – nowe postępowanie

Za podanie nieprawdziwych informacji Jeronimo Martins Dystrybucja może zapłacić karę finansową – Prezes UOKiK wszczęła w tej sprawie postępowanie

W styczniu br. Prezes UOKiK wszczęła na wniosek Jeronimo Martins Dystrybucja postępowanie antymonopolowe w sprawie zamiaru przejęcia przez spółkę kontroli nad Plus Discount. Transakcja podlegała zgłoszeniu do UOKiK, ponieważ biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym rok zgłoszenia przekroczył 50 mln euro w Polsce. W trakcie postępowania zgłaszający – w tym wypadku Jeronimo Martins – ma obowiązek przekazania zgodnych z prawdą informacji. Z analiz UOKiK wynika, że spółka przekazała Urzędowi nieprawdziwe dane.

W związku z tym 3 września br. Prezes UOKiK wszczęła postępowanie antymonopolowe w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Jeronimo Martins. Zdaniem UOKiK we wniosku dotyczącym zamiaru koncentracji spółka podała nieprawdziwe informacje dotyczące jednego z rynków lokalnych.

Za podanie niezgodnych z prawdą danych we wniosku zgłoszeniowym Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę karę finansową w wysokości do 50 mln euro. Ponadto warto zauważyć, że sankcje pieniężne mogą również zostać nałożone na osoby pełniące funkcje kierownicze w przedsiębiorstwie, które na żądanie Prezesa przekazały nieprawdziwe informacje. Kary mogą wówczas sięgać do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Dodatkowe informacje:
Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. (22) 827 28 92, 55 60 106, 55 60 430
Fax (22) 826 11 86
E-mail: mcieloch@uokik.gov.pl