Interpelacja nr 7315

Szanowny Panie Ministrze!

Opinia publiczna została ostatnio zaalarmowana poprzez emitowane w stacji TVN w programach ˝Uwaga˝ i ˝Pod napięciem˝ oraz opublikowany w tygodniku ˝Newsweek˝ artykuł poświęcony rażącemu, nagminnemu i szokującemu z uwagi na swoją skalę łamaniu przepisów prawa pracy przez Zarząd i sprawujących kierownicze stanowiska pracowników JMD sp. z o.o. w Poznaniu – właściciela dużej sieci sklepów Biedronka. Z mass mediów opinia publiczna powzięła wiadomość, w jaki sposób w sklepach ˝BIEDRONKA˝ może być realizowane hasło – ˝Codziennie niskie ceny˝. Odbywa to się kosztem pracowników zatrudnionych w tych sklepach, przeważnie kobiet.

Powszechną praktyką w sklepach ˝BIEDRONKA˝ jest zatrudnianie pracowników na tzw. 1/2 lub 3/4 etatu za tzw. minimalną pensję. Gdzie w rzeczywistości każda z osób zatrudnionych w ˝BIEDRONCE˝ zmuszona jest pracować po minimum 10 godzin dziennie, wliczając w to również sobotę i niedzielę. Oznacza to, iż każda z osób zatrudnionych w tej sieci w charakterze sprzedawcy kasjera pracuje tygodniowo minimum 70 h, podczas gdy zgodnie z przepisem art. 129 K.p. czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. W programie TVN znalazła się relacja byłego pracownika sklepu ˝BIEDRONKA˝, iż jego rekord pracy (bez przerwy) wyniósł 30 h. Sprawą niezwykle bulwersującą jest to, iż żaden z pracowników sklepu ˝BIEDRONKA˝ nie otrzymał wynagrodzenia za żadną z przepracowanych przez siebie godzin nadliczbowych. Z dokumentacji każdego z poszczególnych sklepów wynika, iż w sklepach ˝BIEDRONKA˝ jest fałszowana ewidencja czasu pracy. Kierownicy poszczególnych sklepów są zmuszani przez kierowników regionalnych do tego, aby w ewidencji czasu pracy nie były wykazywane nadgodziny. Jednocześnie Ci sami kierownicy regionalni są zmuszani przez Zarząd JMD sp. z o.o. do tych działań.

Większość pracowników sklepów ˝BIEDRONKA˝ to kobiety. Jedną z wielu bulwersujących praktyk w ww. placówkach jest zmuszanie kobiet (często w ciąży) do rozładowywania samochodów dostawczych i przewożenia na paletach ciężarów o wadze powyżej 2 t. Tego typu zjawisko stanowi nie tylko łamanie podstawowych przepisów BHP, ale wręcz jest łamaniem podstawowych praw człowieka. Zdarzały się przypadki, o czym doniosły media, iż kobiety na skutek tych zbrodniczych praktyk roniły.

Opinia publiczna jest zbulwersowana tym, iż te działania odbywają się przy milczeniu i braku reakcji powołanych do nadzoru i kontroli przestrzegania przez pracodawców przepisów prawa pracy organów – Państwowej Inspekcji Pracy. Ponadto z publikacji prasowych wynika, iż do odpowiedzialności karnej za łamanie prawa są pociągani tylko (i to sporadycznie) kierownicy poszczególnych sklepów, natomiast organy powołane do prowadzenia postępowania karnego przygotowawczego do tej pory nie zajęły się zbadaniem, czy zarząd JMD sp. z o.o. nie dopuszcza się popełniania przestępstwa, którego znamiona są opisane w dyspozycji przepisu art. 218 K.k. i 220 K.k.

Panie Ministrze, proszę o odpowiedź na pytania:

1. Czy jest wszczęte postępowanie przygotowawcze pod kątem ustalenia, czy Zarząd JMD sp. z o.o. w Poznaniu nie dopuścił się popełnienia czynów zabronionych, których znamiona są opisane w dyspozycji przepisu art. 218 K.k. i 220 K.k.?

2. Czy jest możliwe ustalenie skali zjawiska fałszowania ewidencji czasu pracy w sklepach ˝BIEDRONKA˝ poprzez zlecenie przeprowadzenia kontroli Inspekcjom Pracy?

3. Czy Prokuratura zamierza z uwagi na skalę i nagminność zjawiska występować na rzecz byłych i obecnych pracowników sklepów ˝BIEDRONKA˝ z powództwami o zapłatę godzin nadliczbowych (art. 56 K.p.c.) lub też wstępować w tych sprawach do toczących się postępowań (art. 60 K.p.c.)?

4. W jaki sposób poszczególne jednostki Państwowej Inspekcji Pracy zamierzają pomóc byłym i obecnym pracownikom sklepów ˝BIEDRONKA˝?

5. Czy byłoby możliwe z uwagi na skalę zjawiska objęcie Pana szczególnym nadzorem wszystkich postępowań prowadzonych w celu ustalenia przestrzegania prawa pracy w sklepach ˝BIEDRONKA˝?

6. Jaką pomoc prawną zamierza zaofiarować Państwowa Inspekcja Pracy byłym i obecnym pracownikom sklepów ˝BIEDRONKA˝ w dochodzeniu ich roszczeń od JMD sp. z o.o. w Poznaniu?

Z poważaniem
Poseł Stanisław Gorczyca
Warszawa, dnia 30 kwietnia 2004 r.