Hipermarkety wciąż łamią prawa pracowników

Tylko w 2007 roku inspektorzy pracy nałożyli 1776 mandatów o wartości 1,2 mln zł na placówki handlowe.

Wczoraj Państwowa Inspekcja Pracy ogłosiła wyniki kontroli przeprowadzonych od 1 stycznia do 31 lipca w placówkach handlowych. Inspektorzy przeprowadzili 5,5 tys. kontroli, zarówno w małych sklepach, jak i dużych marketach, w tym 1576 na wniosek pracowników. W efekcie wystawili 1776 mandatów karnych o wartości 1,2 mln zł. Złożyli też 123 wnioski do sądu oraz zawiadomili prokuraturę o popełnieniu przestępstwa w 66 przypadkach.

Bożena Borys-Szopa, główny inspektor pracy, twierdzi jednak, że w porównaniu z poprzednimi latami nastąpiła poprawa w przestrzeganiu prawa pracy i bezpieczeństwa. Jej zdaniem, to zasługa wzmożonych i systematycznych kontroli. Bożena Borys-Szopa podkreśla również, że najgorzej jest w placówkach kontrolowanych po raz pierwszy.

Jednak Roman Giedrojć, zastępca głównego inspektora pracy, zauważa, że poprawa warunków pracy następuje skokowo, od kontroli do kontroli. W okresie pomiędzy wizytami inspektorów sklepy wracają do stosowania zasad niezgodnych z wymogami prawa i bezpieczeństwa pracy.

Z danych PIP wynika, że pracodawcy najczęściej: nie udzielają należnego odpoczynku, nie prowadzą ewidencji czasu pracy, nie przestrzegają pięciodniowego tygodnia pracy, nie wypłacają wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i pracę w święta.

– W jednym ze sklepów w Krakowie pracownica pracowała praktycznie 26 godzin bez przerwy. W innym w karcie pracy figurował wpis, z którego wynikało, że osoba pracowała, mimo że sklep był zamknięty – mówi Roman Giedrojć.

Ponadto PIP podkreśla, że wzrasta systematycznie liczba wypadków w placówkach handlowych. W 2006 roku co dziesiąta osoba, która uległa wypadkowi w pracy, była pracownikiem sektora handlowego. Aż 47 proc. poszkodowanych pracowało krócej niż jeden rok. Z kontroli PIP wynika, że szwankuje organizacja pracy, brakuje zasad składowania towarów, a przede wszystkim pracownicy nie przechodzą szkoleń BHP.

Bożena Borys-Szopa zapewnia, że inspektorzy nadal będą systematycznie kontrolować placówki handlowe, zwłaszcza w okresach zwiększonej sprzedaży, czyli przed świętami Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy. Ponadto inspektorzy będą przeprowadzać kilka kontroli w ciągu jednego dnia oraz zastosują niekonwencjonalne metody.

– Sprawdzając logi kasowe, rejestry wyjść i wejść prowadzone przez firmy ochroniarskie oraz wydawania telefonów, zwiększamy wykrywalność łamania przepisów o czasie pracy, a co za tym idzie przypadków niewypłacania należnych świadczeń – podkreśla Bożena Borys-Szopa.

Wczoraj także Michał Szułczyński z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach poinformował, że nadal prowadzone jest postępowanie przygotowawcze w stosunku do kierowników sklepów Biedronka i ewentualnie zarządu firmy Jeronimo Martins, właściciela sieci.

1557 pracowników otrzymało w 2006 roku należne im wynagrodzenia w łącznej wysokości 484 tys. zł dzięki inspektorom PIP

Jolanta Góra
jolanta.gora@infor.pl