Apel do dostawców wielkich sieci handlowych w szczególności JMP – Biedronka

APEL

Dostawcy wielkich sieci handlowych w szczególności JMP – Biedronka

Praktyka ostatnich miesięcy pokazuje, że pracownicy Biedronek to nie jedyni poszkodowani
przez tę sieć. Jak wynika chociażby z decyzji Prezesa UOKIK, Jeronimo Martins stosuje w
Polsce cały szereg niedozwolonych praktyk polegających między innymi na pobieraniu od
dostawców niezgodnych z prawem opłat w postaci rabatów. Skala tych praktyk jest ogromna,
tylko podczas jednego postępowania Prezes UOKIK nałożył na Biedronkę karę w wysokości
ponad 720 milionów złotych.
Ponieważ zaczynają się do nas zgłaszać przedsiębiorcy poszkodowani nie tylko przez
Biedronkę postanowiliśmy, że nasze stowarzyszenie obejmie swoją ochroną dostawców
Biedronki oraz innych sieci. Zdajemy sobie sprawę z tego, że o ile byli dostawcy nie mają nic
do stracenia, o tyle ich obecni dostawcy, którzy są obciążeni nielegalnymi opłatami mogą po
prostu się bać.
Skontaktowaliśmy się z ekspertami w tej dziedzinie i jesteśmy w stanie zapewnić każdemu
dostawcy, czy to byłemu czy obecnemu, całkowicie anonimowe i bezpłatne konsultacje
prawne i biznesowe w celu rozwiązania jego problemu.
Zapraszamy do kontaktu, gdyż już najwyższa pora przeciwstawić się nielegalnym i
nieetycznym praktykom stosowanym przez Biedronkę i inne sieci handlowe. Tym bardziej, że
w ostatnich latach w znaczny sposób zmieniło się polskie prawo i ustawodawca zapewnił
dostawcom odpowiednie narzędzia służące do obrony ich interesów.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt na adres: biedronka.alert@gmail.com
lub tel. 501 732 256
Edward Gollent
Przewodniczący Stowarzyszenia
Stop Wyzyskowi – Biedronka