Historia Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Kontrahentów Poszkodowanych Przez Jeronimo Martins Dystrybucja – właściciela sieci sklepów „Biedronka”. Był to przejaw łączenia się małych i średnich przedsiębiorców w celu obrony przed nieuczciwymi praktykami portugalskiej firmy Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Praktyki te w wielu przypadkach doprowadziły kontrahentów JMD do upadłości. [Patrz publikacja Rzeczpospolita – „Stowarzyszenie Poszkodowanych przez JMD Biedronka walczy z portugalskim koncernem”]

Uchwałą Zgromadzenia członków z dnia 30.01.2004 r. zmieniono nazwę na Stowarzyszenie Poszkodowanych Przez JMD – Biedronka. Postanowiono przyjmować w poczet członków także byłych i aktualnych pracowników sklepów sieci „Biedronka”. Przyczyną takiej decyzji był fakt napływania do Stowarzyszenia wielu zgłoszeń o łamaniu na masową skalę praw pracowniczych w sklepach „Biedronka”. W związku z tym Stowarzyszenie postanowiło wyjść naprzeciw problemom pracowników sieci.

Na dzień 31 grudnia 2004  liczyło 107 członków. Codziennie zgłaszają się nowi poszkodowani pracownicy lub przedsiębiorcy. Bieżącą pracą stowarzyszenia kierują:

Na fotografii od lewej: Przewodniczący Edward Gollent, przewodnicząca ds. pracowniczych Bożena Łopacka, pełnomocnik Stowarzyszenia radca prawny Lech Obara