Historia Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Kontrahentów Poszkodowanych Przez Jeronimo Martins Dystrybucja – właściciela sieci sklepów „Biedronka”. Był to przejaw łączenia się małych i średnich przedsiębiorców w celu obrony przed nieuczciwymi praktykami portugalskiej firmy Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Praktyki te w wielu przypadkach doprowadziły kontrahentów JMD do upadłości. [Patrz publikacja Rzeczpospolita – „Stowarzyszenie Poszkodowanych przez JMD Biedronka walczy z portugalskim koncernem”]

Czytaj dalej Historia Stowarzyszenia