Cele Stowarzyszenia

Case „Biedronka” – o co walczymy?

Tak zwana „sprawa Biedronki” dotyczy największych wartości jakie człowiek posiada godności, dóbr materialnych, zdrowia i życia.

Jest testem na stosowanie w praktyce zasad równości wobec prawa, wywiązywania się organów Państwa z zadania ochrony słabych i bezsilnych przed wielkimi i bezwzględnymi.

Naszym celem jest – zmuszenie „Biedronki” do rozliczenia się ze swoimi pracownikami i kontrahentami za lata „bezprawia” . Do wprowadzenia trwałych zmian, by godność człowieka i prawa pracowników były w pełni szanowane a relacje z dostawcami, odbywały się na zasadach partnerskich, opartych o uczciwości i etykę w biznesie oraz odpowiedzialność społeczną.
Czytaj dalej Cele Stowarzyszenia