Rosnące zadłużenie Biedronki

Siła bezsilnych polega na dawaniu świadectwa prawdzie i niepozwalaniu by prawda została ukryta –
ŚP. Vaclav Havel
Czyja jest Polska? –
ŚP. Jan Olszewski
Szanowni Państwo

Rzeczpospolita Polska w 1995 roku udostępniła swój rynek (38 mln ludności) portugalskiej firmie Jeronimo Martins. Tymczasem JMP w sposób zorganizowany i planowy przez długie lata wyzyskiwała i okradała polskich pracowników, Skarb Państwa i ZUS oraz oszukiwała, okradała, doprowadzała i dalej doprowadza do upadłości polskich kontrahentów, tym samym budowała swoją potęgę kosztem narodowego interesu RP. To wszystko działo się prawdopodobnie pod parasolem ochronnym najwyższych urzędników władzy i administracji państwowej, w tym przedstawicieli ówczesnych rządów RP.

Przyznanie przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wysokiego odznaczenia państwowego dyrektorowi operacyjnemu Biedronki Pedro Pereira da Silva, było przyczyną oburzenia społecznego, szeroko komentowanego w mediach, które obnażyły powiązania Biedronki z najwyższymi przedstawicielami rządu RP. To pozwala zrozumieć dlaczego Biedronka w poczuciu bezkarności i ze szczególną arogancją przez długie lata realizowała strategię wyzysku pracowników i dostawców. Podkreślmy wyzysk pracowników był planowy, nadto w wielu przypadkach realizowany metodami przestępczymi. 302 osoby spośród kadry zarządzającej sklepami Biedronki zostały w Sądach Karnych uznane winnymi popełnienia przestępstw znęcania się nad pracownikami, zmuszania do ciężkiej fizycznej pracy z naruszeniem praw i godności pracowniczej oraz fałszowania ewidencji czasu pracy – pozbawiania tysięcy pracowników wynagrodzeń za pracę. Najpierw Biedronka zmuszała nasze siostry, córki, żony i matki do ciężkiej pracy, następnie je okradała.

Już w 2003 roku pani Bożena Łopacka obliczyła, iż Biedronka na skutek fałszowania ewidencji czasu pracy nie wypłaciła pracownikom za pracę w nadgodzinach ok. 125 mln zł. Kwotę tę potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku sygn. akt IV CSK 290/09. W wyroku tym Sąd Najwyższy potwierdził również, że wyzysk pracowników był planowy, a oszukiwanie dostawców było elementem strategii działania Biedronki.

W listach otwartych wielokrotnie pytaliśmy właściciela Jeronimo Martins Aleksandra dos Santos i zarząd Biedronki czy zwrócą kasjerkom pieniądze, odpowiedzi do dzisiaj nie otrzymaliśmy.

To fakt, że prawna możliwość dochodzenia odszkodowania za pracę w procesie cywilnym upływa po 3 latach. Jednakże w przypadku popełnienia przestępstwa przedawnienie mija po 20 latach. Fałszerstwo ewidencji czasu pracy jest przestępstwem z art. 271 Kodeksu Karnego.

Przedawnienie po 3 latach możliwości dochodzenia wynagrodzenia na drodze cywilnej (art. 442 §1 KC), nie zmienia faktu, że Biedronka okradła kasjerki i do dzisiaj tych pieniędzy nie zwrócili – dług dalej istnieje i odsetki rosną. Oczywiście w tym towarzystwie mowa o uczciwości czy etyce, nie ma najmniejszego sensu. Ale podajmy powyższe pod własną rozwagę i refleksję.

Robiąc zakupy w Biedronce, sami wspieramy nieuczciwego portugalskiego pracodawcę, nastawionego na maksymalizację zysków, nawet metodami przestępczymi. Wspieramy sieć handlową, której najłatwiejszym i częstym łupem jest kasjerka – często matka samotnie wychowująca dziecko.

Zarząd Stowarzyszenia Stop Wyzyskowi Biedronka.

Jedna odpowiedź do “Rosnące zadłużenie Biedronki”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *